Меню сайта
Категории раздела
Umumi [37]
Audio [45]
Dualar [13]
Kitablar [20]
Hədislər [13]
Videolar [24]
Programlar [12]
Dinin Əsasları [12]
Quran [11]
Məqalələr [4]
Namaz [17]
Həqiqətlər [6]
Mənəviyyat [10]
Bəzi məsləhətlər [19]
Islamda qadinlar [6]
Мини-чат
200
Наш опрос
Azərbaycanı islam dövləti kimi görmək istərdizmi?
Всего ответов: 870
Часы

Статистика
Дополнительные

14 Непорочных
Сахабы
 • Hz. Hemze (a.s.)
 • Hz. Bilal (a.s.)
 • Hz. Salman Farsi (a.s.)
 • Hz. Yasir Emmar (a.s.)
 • Hz. Muslim (a.s.)
 • Hz. Meysəm Təmmar (a.s.)
 • Hz. Hücr ibn Ədi (a.s.)
 • Hz. Hebib ibni Mezahir (a.s.)
 • Хадисы
 • 40 məclis - 1000 hədis
 • Camaat namazı hədisləri
 • 14 məsumdan möcüzələr
 • Nəhcul Bəlağə (türkcə)
 • Mizanul Hikmət (1-ci cild)
 • Mizanul Hikmət (2-ci cild)
 • Səhifeyi Səccadiyyə
 • Nəhcul Bəlağə (1-ci hissə)
 • Nəhcul Bəlağə (2-ci hissə)
 • Bir dəstə gül
 • Ğurərul Hikəm
 • Tuhəful Ukul (ağıllara hədiyyə)
 • Məscidlərin fəziləti
 • Hədis çırağı (İmam Rza (ə.s.))
 • Реклам
  Омовение
  Видео Дня
  Главная » 2010 » Март » 22 » Hz Əli (ə)`dan 100 kəlam
  2:50 PM
  Hz Əli (ə)`dan 100 kəlam
  1.Mənim Allaha və qiyamət gününə inamım o dərəcədədir ki,Allahla bəndə arasındakı hicab (pərdə) götürülsə inamımda zərrə qədər dəyişiklik olmaz.

  (Yəni Allahı və qiyaməti neçə düşünürdümsə,pərdənin ardından da elə o cür görünəcək.)

  2.İnsanlar bu dünyada yatmışdırlar.Öldükləri zaman hər şeydən xəbərdar olurlar.

  3. Yalan olan yerdə məhəbbət olmaz.

  4.Öz qədrini bilən hər bir kimsəyə ölüm qorxulu deyil.

  5.Hər bir insanın qiyməti onun etdiyi yaxşılıqlarla ölçülür.

  6.Özünü tanıyan hər bir şəxs Allahını da tanıyar.

  7.Hər bir adam öz dilinin arxasında gizlənir.

  8.Dili şirin olan kimsənin qardaşları çox olar.

  9.Yaxşılıqla azad adamları da qul etmək olar.

  10.Paxılın malına bir hadisə üz verməsi və ya vərəsəyə yetişməyə tarac olmasını müjdə ver.

  11.Danışanın özünə yox,sözünə daha çox diqqət et.

  12.Bəla vaxtı qorxuya düşmək möhnti artırır və insanı savabdan məhrum edir.

  13.Zülümlə qələbə əldə etmək olmaz.

  14.Təkəbbürlü adamı heç kəs tərif etməz.

  15.Simicliklə ehsan bir yerə sığmır.Yəni paxıl kimsə ehsan edə bilməz.

  16.Bədənin sağlamlığını çox yeməklə deyil.

  17.Əxlaqsız adamın şərəfi olmaz.

  18.Tamahkar adam haramdan əl çəkməz.

  19.Paxıl adamın rahatlığı olmaz.

  20. İnsanların öz ata-babalarından zamanələrinə daha artıq oxşarlıqları var

  21.İntiqam almaqla ağalıq tutmaz.Yəni böyük kimsə müqəssir adamın təqsirini əfv edər.

  22.Qaşqabaqlı,pis niyyətli olmaqla,ziyarət olmaz.Yəni elə ziyarətin faydası yoxdur.

  23.Məsləhət etməyən kimsə,mətləbinə nail olmaz.

  24.Yalançı şəxsin rəhm və mürvəti olmaz.

  25.Pəhrizkarlıqdan yaxşı ləyaqət ola bilməz.

  26.İslamdan yüksək şərəf yoxdur.

  27.Pəhrizkarlıqdan yaxşı pənahgar yoxdur.

  28.Tövbədən artıq şəfaətedici yoxdur.

  29.Salamatlıq ən gözəl geyimdir.

  30.Nadanlıqdan betər dərd yoxdur.

  31.Ağlın azlığından betər xəstəlik olmaz.

  32.Dilinə nəyi öyrətsən,sənə o şeyi qaytarar.

  33.İnsan bilmədiyi şeyin düşmənidir.

  34.Allah rəhmət etsin o kimsəyə ki,öz qədirini bilib,həddini aşmaz.

  35.Üzrü təkrar etmək,günahı təzələməkdir.

  36.İnsanlar arasında bir kəsə nəsihət etmək,onun üçün danlaqdır.

  37.Ağlı kamil olan kimsə az danışar.

  38.Şəfaət edən kimsə ehtiyac sahibinin qanadıdır.(dayağıdır).

  39.Ayrılıq insan üçün zillət və xarlıqdır.

  40.Nadan adamın xoşbəxtliyi zibillikdə olan bağ-baxça kimidir.

  41.Səbirsizliyin məşəqqəti səb etməyin məşəqqətindəndən artıqdır.

  42.İnsan o vaxt azad olurki öz vədəsinə vəfa edir.

  43.Məkr və hiyləsi gizlin olan şəxs ən böyük düşməndir.

  44.Lazım olmayan şeyi tələb edən şəxs lazım olan şeyi də əldə edə bilmir.

  45.Qiymətə qulaq asan kimsə qiybət edənlərdən biridir.

  46.Tamahkar adam yaramaz olar.

  47.Xalqdan ümüdünü kəsib Allaha ümüdvar olan kimsə,rahat olar.

  48.Həris olan kimsə naümüd olar.

  49.Çox zarafat edən şəhs nifrət qazanar və ya hörmətsiz olar.

  50.Şəhvət qulu olan kəs satılan quldan da alçaq olar.

  51.Günahkar adama şəfaət etməyə qalib olan şəxsin qələbə çalmağı kifayət edir.

  52.Çox adam özünün zərərinə olan şeyə can atır.

  53.Ümüdsüzlük azadlıqdır,xahiş etmək isə qul olmaqdır.

  54.Ağıllı insanın zənni də gerçək olar.

  55.Baxan ibrət götürər,yəni hər kimsə ki,ruzigarın işlərinə ibrət gözü ilə nəzər edə,özü üçün nəsihət qəbul edər.

  56.Ədavət qəlb üçün böyük yükdür.Yəni düşmənçilik ürəyi bütün işlərdən geri qoyar.

  57.Qəlbi çətin işlərə məcbur etsən,kor olar.

  58.Ədəb ağlın sürətidir,yəni ədəbi olan kimsənin ağlı olar.

  59.Tamahkar adamın həyası olmaz.

  60.Paxıl kimsə günahsız adama da qeyzli olur.

  61.Xoşbəxt o kimsədir ki, özündən başqalarının da nəsihətinə qulaq asar.

  62.Şər adamda pis eyiblər cəm olur.

  63.Çox razılığa gəlməyin və çox ədavətin axırı ayrılıqdır.

  64.Özünə çox ümüd olan kimsə istəyinə yetməz.

  65.Zülm edən şəxs özünün məhvə doğru aparar.

  66.Hər bir udum suda bir əzab və hər bir loxma təamda bir qüssə var.

  67.Allahın təqdiri yerinə yetən vaxtda bəndənin tədbiri itir.

  68.Allahın qəzavü-qədəri gələn zaman ehtiyat eləmək fayda verməz.

  69.Ehsan etmək pis niyyətli adamların dilini kəsər.

  70.Şərafət elm və ədəblədir,əsl-nəcabətlə deyil.

  71.Əsl-nəcabətin və şərafətin ən yaxşısı xoşhasiyyət olmaqdır.

  72.Ən böyük əsl-nəcabət ədəbli olmaqdr.

  73.Ehtiyacın betəri axmaqlıdır.Yəni axmaqlıqdan betər ehtiyaç olmaz.

  74.Qorxunun və nifrətin daha artıqı xüdpəsənd olmaqdır.Şəxs nə qədər təkəbürlü olursa,başqa adamlar ona o qədər nifrət edir.

  75.Ən böyük dövlət ağıldır.Yəni ağıllı kimsə həqiqətdə möhtac deyil,bəlkə də artıq dövlətlidir.

  76.Neməti tələf edən şeylərdən çəkin!Ona görə ki,tələf olan nemətin qayıtması müşküldür.

  77.Tamah olan başda ağıl olmaz.

  78.Allaha üz çevirən adamın dövləti olar.Allahdan üz döndərən adam həlak olar.

  79.Faqır olduğunuz vaxt sədəqə verib Allah ilə müamilə ediniz.

  80.Hər bir kimsənin tərbiyə üsulu yumşaq olsa,onun övlad və törəmələri tərbiyəsiz olar.

  81.Ağıllı kimsənin dili ürəyinin dalında olar.Yəni ağıllı adam qabaqca sözünün yaxşı və pisinifikirləşib sonra danışar.

  82.Axmaq kimsənin qəbi dilinin dalında olur.Yəni axmaq adam qabaqca danışıb sonra fikirləşir.

  83.Hər kəski, öz iradəsini çiovlaya bilməsə,əcəl ou öz tərəfinə çəkər.

  84.İlk nemət sizlərə yetişdiyi zaman axırını şükürsüzlüklə qaçırtmayın.

  85.Öz nəfsinin xar və zəlid edən hər bir kimsə,tamahı özünə adət etdi.

  86.Öz ehtiyaçını xalqa bildirən hər bir kimsə öz zillətinə razı olar.

  87.Xar etdi o kimsənin nəfsi ki,dilinə malik olmayıb,dilini özünə əmr və hakim etdi.

  88.Simiclik insana ardır.Qorxu isə nöqsandır.

  89.Ehtiyac baçarıqlı adamı da öz əqidəsindən döndərər və heç kəs onun sözlərinə inanmaz.

  90.Malı az olan kimsə öz vilayətində qəribədir,heç kəs onu tanımaz.

  91.Gözəl davranışlar (ədəblər) insana həmişə təzə zinətlərdir.

  92.Ürəyi açıqlıq və üzü gülər olmaq məhəbbətin torudurki, insanları onunla ovlamaq olar.

  93.Hər bir kimsə ki,özündən razı ola,onun düşməni çox olar.çünki, təkəbbürlü həmişə başqaların nəzərində zəlil olar.

  94.Hər kəsin ki,dünya üzünə gülüb,onu xoşbəxt edərsə başqalarının da yaxşı sifətlərini ona bağışlar və bir kəsdən üz döndərərsə,onu idbar edib,onun yaxşı sifətləini də əlindən alar.

  95.İnsanlarla yaxşı davranın ki,bir vaxt dünyadan köç etsəniz,yaxşı sifətlərinizi yada salıb sizin üçün ağlasınlar,yaxud qalsanız sizin tərəfdarlarınız olub sizə əşbət etsinlər.

  96.Ey oğul axmaqlarla yoldaşlıq etməkdən çəkin,çünki axmaq sənə yaxşılıq etmək istəsə də,sənə ondan ancaq zərər yetişər.

  97.Paxıl adamla dostluq etməkdən uzaq ol.Çünki paxıl şəxs möhtac olduğun şeyi səndən əsirgəyər.

  98.Günahkar kimsə ilə yoldaş olmaqdan uzaq ol.Çünki o şəxs səni ucuz olan qiymətə satar.

  99.Yalançı kimsə ilə dost olaqdan uzaq ol.Ona görə ki,yalançının məsəli sərab(ilğım) misalındandır.öz yalan sözü ilə uzaq şeyləri sənə yaxın şeyləri uzaq göstətər.

  100.Kişinin qədər və hörməti öz səy və çalışqanlığına görədir.

  Категория: Umumi | Просмотров: 987 | Добавил: Asker | Рейтинг: 0.0/0
  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Форма входа
  Салам Гость, мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
  Логин: Пароль:

  Поиск
  Галерея
  Слушай Коран
  Ашура
  Закат
  Библиотека
  Лев Аллаха
  Права Мусульман
  Исламские книги
 • История раннего периода Ислама
 • Исламская цивилизация
 • Истори Исламской Философии
 • История пророков
 • Жизнь Пророка Мухаммада (с.а.а.)
 • Жизнь четырнадцати непорочных
 • История традиции посланника Аллаха
 • Дорога, ведущая в рай
 • Призыв к благому и запрет предосудительного
 • Имамат
 • «Гадир Хум» и единство мусульман
 • О руководстве имама Али в письмах
 • Сахифа Саджадия (молитвы)
 • Краткое знакомство с шиизмом в Исламе
 • Истина, какая она есть
 • Из рода Пророка (мир им!)
 • Жемчужина творения
 • Мусульманские меньшинства проблемы и их решения
 • Основные принципы
 • Cближение - путь к реализации единства
 • Вопросы идеологии
 • Практические заповеди Ислама
 • 114 особенностей молитвы
 • Обитель надежды
 • Молитва Кумейл
 • Божественное откровение и пророческая миссия
 • Жизнь 14непорочных
  Пророк Мухаммед (с.а.а.)
 • Имам Али (а.с.)
 • Святая Захра ханум (с.а.)
 • Имам Хасан (а.с.)
 • Имам Хусейн (а.с.)
 • Имам Саджад (а.с.)
 • Имам Бакир (а.с.)
 • Имам Джафар Садык (а.с.)
 • Имам Казим (а.с.)
 • Имам Риза (а.с.)
 • Имам Джавад (а.с.)
 • Имам Хади(а.с.)
 • Имам Аскари (а.с.)
 • Имам Махди (а.ф.)
 • Таяммум
  Облака тейга

  Для красивого отображения Облака
  необходим
  Adobe Flash Player 9
  или выше
  Скачать Adobe Flash Player

  Баннер